location:Home >Technical support > References

References

Reproductive and endocrine-disrupting toxicity of Microcystis aeruginosa in female zebrafish (IF: 4.208)
Guangfu Liu, Mingjing Ke, Xiaoji Fan, Meng Zhang, Youchao Zhu, Tao Lu, Liwei Sun, Haifeng Qian
 
 
NLRC3: A Novel Noninvasive Biomarker for Pulmonary Hypertension Diagnosis (IF: 5.058)
Li-huang Zha, Jun Zhou, Tang-zhiming Li, Hui Luo, Jing-ni He, Lin Zhao, Zai-xi

Technical support
FAQs
Catalog/Brochures
Terms and Conditions
References
Address:
 Wuhan Abebio Science Co.,Ltd
 Room 708, Building 15, Hi-tech Bio-Agri, No.888 Gaoxin Avenue, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan city, China
Phone:+86-27-65523378
Fax:+86-27-65523378
Email: abebio@abebio.com